Tehnovõrkude ehitus


Joogiveetorustiku, reoveetorustiku, sademeveetorustiku, gaasitorustiku ja sideakanalisatsiooni ehitusel pakume kliendile täisteenust, mis sisaldab vajadusel projekteerimistöid, ehituslubade taotlemist ning kasutuslubade taotlemist kuna lisaks tellija soovidele tuleb ehituse projektijuhtimisel arvestada ka riigi poolt sätestatud reeglitega, mis peavad tagama ühiskondlike huvide kaitse, turvalisuse ja ressursside säästliku kasutamise.

Hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust siit